Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego

kadencja 27.11.2011-1.12.2013
funkcja Imię i Nazwisko miejscowość tel.
mobile email
Prezes Jerzy Daliga Olsztyn 89 5352040 507 617780 jerzydaliga@gmail.com
Wiceprezes Grzegorz Miśta 14-100 Ostróda 89 6465088 695 548842 grzegorz@szachy.ostroda.pl
agentmista@wp.pl
SekretarzBogdan Jeżak 10-444 Olsztyn 89 5344976 691 804 873 bogdanjezak@go2.pl
Członkowie : Andrzej Gula 12-100 Szczytno 89 6242314 511 752 792 agu1@go2.pl

Mirosław Kruklis Kętrzyn
516190836 miroslawkruklis@wp.pl
Mirosław Orłowski 14-100 Ostróda 667 538261 mirek-o5@wp.pl
do 18.11.2012 Radosław Malczyk Olsztyn

rmalczyk@o2.pl
od 14.12.2012 Tadeusz Hennig Olsztyn

grze2tad@o2.pl

Komisja rewizyjna:

funkcja Imię i Nazwisko miejscowość tel.
mobile email
przewodniczący Grzegorz Plichta Mrągowo
członek Tomasz Rak Stawiguda
członek Tadeusz Sapierzyński Kętrzyn
zmodyfikowany przez AG 2016-02-10 14:54:44