Klasyfikacja - Sprawozdawczość turniejowa

Aby turniej został oceniony i zdobyte normy na kategorie okręgowe zostały uznane i wpisane do centranego rejestru PZSzach muszą być spełnine następujące warunki:
1. Sędzia turnieju posiada licencję i potwierdzenie rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania (wystarczające są odpowiednie wpisy w CR).
2. Zostały dokonane opłaty za turniej zgodnie z aktualnymi komunikatami finansowymi.
3. Arbiter główny zawodów wysłał sprawozdanie z turnieju najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia turnieju, wówczas nowe kategorie maja ważność od dnia zakończenia turnieju, w innym przypadku decyduje data wpisania do CR
Ad3) W programie chessarbiter zachęcam do skorzystania z moźliwości wysłania sprawozdania dostępnej w zakładce internet. Wszyscy polscy zawodnicy powinni mieć przypisane województwo. Przy wysyłaniu bardzo ważne jest prawidłowe zaznaczenie jakiej ocenie podlega turniej(FIDE, PZSzach, tylko WZszach).
Sędziowie posługuąjcy się innymi programami (lub nie korzystający z wysłania sprawozdania do CR) przesyłają na email enc0re.tlh@gmail.com:
1) pliki turniejowe (ewentualnie przy ręcznym kojarzeniu dla kołówki klasyczna tabela turniejowa)
2) listę zbiorczą zdobytych kategorii i klas sportowych (jak brak w plikach turniejowych)
3) niezbedne informacje o turnieju (często zawarte w komunikacie turnieju):
- nazwa turnieju,
- miejscowość,
- harmonogram zawodów (data rozpoczecia, data zakonczenia, terminy rund)
- tempo gry,
- arbitrzy
- ewentualne uwagi i wnioski
(jak brak tych informacji w plikach turniejowych)
Korzystająć z chessarbitra nie trzeba wysyłać sprawozdania tworzonego przez program; należy wygenerować sprawozdanie i przesłać tylko zaktualizowany plik turniejowy zawierający podane w pkt. 2) i 3) informacje.
Bez pełnych dat urodzenia zawodników sprawozdania będą zwracane do poprawy-uzupełnienia.
W turniejach klasyfikacyjnych zawodnicy niezarejestrowani w CR mają obowiązek wypełnienia wniosku o rejestrację w CR. Bez wyrażeniania zgodny na przetwarzanie danych nie będą rejestrowani.
patrz » Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSZach - Formularze, wnioski i regulaminy

Kategorie okręgowe wpisane do CR

Kategorie okręgwe zawodników z województwa uzyskane i wpisane do CR w 2018 roku
Kategorie okręgwe zawodników z województwa uzyskane i wpisane do CR w 2012 roku
Kategorie zawodników z województwa wpisane do CR w 2011 roku

Stare Komunikaty Komisji Klasylikacji i Rankingu WMZSzach

Komunikat nr2/2007 , Komunikat nr1/2007
Komunikat nr2/2006
Komunikat nr1/2/3/2005 Komunikat nr1/2
/3/2005 ,
Komunikat nr3/2004 Komunikat nr3/2004 , Komunikat nr2/2004 Komunikat nr2/2004 , Komunikat nr1/2004 Komunikat nr1/2004
Komunikat nr2/2003 Komunikat n2/2003