Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

Uchwała Zarządu WMZSzach nr 5 z dnia 3.02.2018


Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

1. Konsultację elektroniczną może przeprowadzić każdy członek Zarządu
2. Głosowanie elektroniczne mogą ogłosić:
   a) Prezes WMZSzach
   b) Wiceprezes WMZSzach
   c) Sekretarz WMZSzach
   z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu
3. Udział w konsultacjach i głosowaniach elektronicznych jest obowiązkowy
4. Termin odpowiedzi wynosi 48 godzin od daty i godz. rozesłania maila
5. W razie konieczności pilnego omówienia tematu lub głosowania niezbędne jest powiadomienie członków Zarządu SMS - em.
7. Jeśli członek Zarządu jest „za”, odpisuje komunikat "tak",
8. Jeśli członek Zarządu jest „przeciw’, odpisuje komunikat "nie",
9. Jesli członek Zarządu wstrzymał się od głosu, odpisuje komunikat "wstrzymuję się od głosu",
10. Nieuczestniczenie w konsultacji lub głosowaniu elektronicznym bez usprwiedliwienia jest równoważne z nie uzasadnioną absencją na zebraniu zarządu.
Zarząd WMZSzach
3.02.2018

góra