Zmiany Przepisów turniejowych 2019


Najważniejsze zmiany w przepisach:
W przepisach zostały podzielone kompetencje i obowiązki Dyrektora turnieju i Sędziego głównego.
Dyrektor turnieju jest min. odpowiedzialny za:
- przygotowanie regulaminu turnieju
- zapewnienie niezbędnego personelu oraz sprzętu do walki z nieuczciwym postępowaniem (Anti-cheating Guidelines);
- opracowanie przepisów dotyczących zasad ubioru na danej imprezie, zgodnie z Kodeks etycznym (FIDE Code of Ethics);
- rejestrację turnieju w terminie i zasadami określonymi w przepisy dotyczących oceny rankingowej (Rating Regulations);
- nadzorowanie pracy technicznej obsługi turnieju.
 
Z kolei do obowiązków Sędziego głównego należy:
- prowadzenie ewidencji wyników partii;
- nadzór nad właściwym przebiegiem turnieju;
- utrzymanie porządku na sali gry;
- zapewnienie zawodnikom odpowiednich warunków na sali gry.
 
Dodatkowo, przed rozpoczęciem turnieju Sędzia główny:
- może, po konsultacjach z Dyrektorem turnieju, ustalić dodatkowe reguły obowiązujące w turnieju;
- musi sprawdzić szczegółowo warunki gry, w tym strefę rozgrywek, salę gry, jej oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację, wentylację, źródła ewentualnego hałasu, bezpieczeństwo, itd.;
- powinien domagać się od Dyrektora turnieju zapewnienia niezbędnego wyposażenia sali turniejowej; przygotowania właściwego sprzętu turniejowego; niezbędnej liczby sędziów asystentów; personelu technicznego i pomocniczego oraz dopilnować, aby sędziowie asystenci mieli zapewnione odpowiednie warunki pracy. Wyłącznie Sędzia główny jest uprawniony do stwierdzenia, że warunki gry spełniają niniejsze przepisy FIDE. Jego decyzja jest ostateczna.
 
W przypadku odmiennych opinii Sędziego Głównego i Dyrektora turnieju dotyczących interpretacji Przepisów gry, opinia Sędziego głównego jest nadrzędna.
 
Nieznacznie zostały zmienione reguły dotyczące turniejów, w których można zgłosić sędziemu wycofanie z kojarzenia z danej rundy i otrzymać za to pół punktu (half-point bye):
- ograniczono liczbę takich przypadków do jednego w całym turnieju (z wyjątkiem, przypadku rozgrywania dwóch rund dziennie – wtedy, za zgodą sędziego, możliwe będzie wycofanie się z kojarzenia dwóch rund rozgrywanych tego samego dnia);
- usunięte zostało ograniczenie wycofania z kojarzenia za pół punktu z ostatniej rundy.
 
Zostały uszczegółowione i nieznacznie zmienione zapisy dotyczące rozgrywek drużynowych:
W przypadku niedostarczenia przez kapitana składu drużyny do czasu określonego w regulaminie rozgrywek, obowiązuje skład podstawowy drużyny.
W rozgrywkach najwyższej rangi (L1), drużyna może rozpocząć mecz, jeżeli do rozgrywek stawi się więcej niż połowa zawodników. Powyższa zasada jest także rekomendacją dla rozgrywek dla pozostałych poziomów.
Od 1 lipca zawodnik będzie się mógł zapytać kapitana, czy może zaproponować remis. W chwili obecnej zawodnik może się jedynie konsultować z kapitanem w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia remisu. Kapitan nadal będzie mógł zasugerować zawodnikowi, aby zaproponował przeciwnikowi remis.
 
Od 1 lipca zawodnicy nie będą mogli jeść w czasie partii przy szachownicy
 
Nowe przepisy są dostępne na stronie rules.fide.com. Przewodniczący Kolegium Sędziów MZSzach Krzysztof Parol zobowiązał się do przetłumaczenia przepisów na język polski – będzie ono dostępne na stronie mzszach.pl oraz pzszach.pl.

źródło mzszach.pl