Zebranie Kolegium Sędziów WMZSzach - 24.03.2019 Ostróda

Informacja z zebrania

  1. Potwierdzeno sprawy rozpatrywane elektronicznie - podpisnie dokumentów:
    1. Wtyczne Rozgrywania Drużynowych Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów i Seniorów w szachach klasycznych
    2. Wniosku Zarządu WMZSzach i odpowiedzi Kolegium na wniosek
  2. Omówiono wzorcowe wpisywanie składów drużyn w chessarbitrze
  3. Zwrócono uwagę na nowe regulaminy i formularze PZSzach, ze szczególnym uwzgędnieniem nowego dokumentu PZSzach z dnia 20.02.2019r
  4. Omówiono zmiany w przepisach turniejowych od 1.07.2019
  5. Przewodnicy poinformował o nie uwzględnieniu projektu budżetu Kolegium przez Zarząd Związku (w żadnej części)