Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym WMZSzach w dniu 30.11.2003 wybrano
nowy zarząd WMZSzach:

funkcja

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Tel.
(0-89)

komórka

email

Prezes

Miśta Grzegorz

Ostróda

6465088

695548842

agentmista@wp.pl
mistag@4me.pl

Wiceprezes

Szczawiński Czesław

Olsztyn

5333995

604283173

-

Sekretarz

Jeżak Bogdan

Olsztyn

5344976

691804873

bogdanjezak@go2.pl

Członkowie :

Gregorczyk Andrzej

Olsztyn

5277513

604339897

ecol@go2.pl


Sapierzyński Tadeusz

Kętrzyn

7524495

504617313

sapier@op.pl


Jóźwik Rafał

Olsztyn

-

502500102

-


Gula Andrzej

Szczytno

6242314

-

agu1@go2.pl

góra