Wykaz książek i czasopism przekazanych w darze do WBP w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie
Książki znajduja się w Starym Ratuszu, głównie w Wypożyczalni, poza kilkoma przedwojennymi. Te skierowano do Czytelni. Czasopisma są jeszcze częściowo oddane do oprawy, ale mozna z nich także skorzystać w Czytelni.
ksiązki
 1. 10 Cziempionow mira 1972
 2. Alster L. – Sachovy Sbornik-1955 r. 1957
 3. Ałatorciew W.A. – Wzaimodiejstwije figur i piesziek w szachmatnoj partii 1956
 4. An Tostal International Chess Tournament. Dublin 1956
 5. Awierbach J., Biejlin M. – Putieszestwije w szachmatnoje koroliewstwo 1972
 6. Barcza G., Toth L. – A XVIII Szovjet sakkbajnoksag 1951
 7. Biejlin M. – Za szachmatnoj doskoj. 1959
 8. Bondariewskij I.Z. – Mieżzonalnyj Szachmatnyj Turnir Gietieborg -1955 r. 1957 (3 egz.)
 9. Bondariewskij I.Z. – Sowietskije szachmatisty w SSZA, Anglii, Szwiecii 1955 (3 egz.)
 10. Botwinnik M. – Matcz Botwinnik-Smysłow na pierwienstwo mira.( Moskwa 1954 g.) 1955 ( 5 egz.)
 11. Botwinnik M. – Matcz Botwinnik-Smysłow na pierwienstwo mira. (Moskwa 1954 g.). Sbornik partij. 1957
 12. Botvinnik M. – Sovietska sachova skola 1952 (2 egz.)
 13. Bron W. – Izbrannyje etiudy i zadaczi 1969 (2 egz.)
 14. Bykowa E.I. – Sowietskije szachmatistki 1951 (3 egz.)
 15. Bykowa E.I. – Sowietskije szachmatistki 1957
 16. Bykowa E.I. – Soriewnowanija na pierwienstwo mira po szachmatam spiedi żenścin 1955
 17. Capablanca ultimas lecciones 1962
 18. Carneiro A. – Aprenda a jogar xadrez corretamente
 19. Czarnecki T. – Kodeks szachowy 1950
 20. Die Wichtigsten Eroffnungen des Schachspiels. 1934
 21. Dufresne J. – Schachaufgaben
 22. Duz-Chotimirskij F. – Izbrannyje partii 1954
 23. Fiedorow G.S. – Szachmatnyj kolliektiw 1957 (2 egz.)
 24. Filip M. – Turnaj kandidatu mistrovstvisveta. Amsterodam 1956. 1958
 25. Frey R., Witkowski S. – XV lat turnieju „Złotej Wieży“ 1973
 26. Garkunow Ł.P. – Sudiejstwo szachmatnych soriewnowanij 1955
 27. Garkunow Ł.P. – Sudiejstwo szachmatnych soriewnowanij 1959
 28. Gelenczei E. – A Francia vedelem 1956
 29. Gierbstman A. – Rasskazy o biełom słonie 1959 (2 egz.)
 30. Gołowko N.G. – Put’ k mastierstwu 1970
 31. Gorodieckij W. – Romantika szaszek 1970
 32. Grasemann H. – Problemschach. 1955
 33. Gratz H.R. – Schach-mehr als ein spiel 1964
 34. Grin A.P. – Znamienityje kompozicii 1973
 35. Guliajew A.P. – Izbrannyje szachmatnyje zadaczi i etiudy 1956 (3 egz.)
 36. Gurwicz A.S. – Etiudy 1961
 37. Ilin E. – Wasz chod. Żiwyje szachmaty znakomyje figury 1966
 38. Izbrannyje partii Ragozina 1964
 39. Izbrannyje zadaczi Ł.I.Kubbielia 1958
 40. Judowicz M. – Rasskazy o szachmatach 1959 (3 egz.)
 41. Judowicz M. – Zanimatielnyje szachmaty 1962
 42. Kan I. – Szachmatist Nikołaj Pjumin 1968 (2 egz.)
 43. Kan I. – Szachmatnyje wstreczi 1962
 44. Kan I.A. – Szachmaty w Sowietskoj Armii 1952
 45. Kasparian G.M. – Etiudy 1972 (2 egz.)
 46. Kasparian G.M. – Izbrannyje etiudy i partii 1959
 47. Keres P. – Matcz-Turnir na pierwienstwo mira po szachmatam. Gaaga-Moskwa 1948 g. 1950 (2 egz.)
 48. Kofman R. – Izbrannyje zadaczi S. Łojda 1960
 49. Kofman R.M. – Wsiesojuznyje pierwienstwa po szachmatnoj kompozicii 1956 (2 egz.)
 50. Korolkow W. – Szachmaist ułybajetsia 1969 (2 egz.)
 51. Korolkow W.A. – Izbrannyje etiudy 1958
 52. Kotovas A., Judovicius M. – Tarybine sachmatu mokykia 1957
 53. Kotow A.A. – Mieżdunarodnyj Szachmatnyj Turnir Wieniecija-1950. Obornik partij. 1952 (4 egz.)
 54. Kotow A. – Biełyje i czernyje 1965
 55. Kotow A. – Biełyje i cziernyje 1967 (3 egz.)
 56. Kotow A., Judowicz M. – Sowietskaja szachmatnaja szkoła. 1955 (3egz.)
 57. Kotow A. – Pochiścienije prozierpiny 1961
 58. Kotow A. – W szutku i wsieriez 1965 (3 egz.)
 59. Kotow A. – Zapiski szachmatista 1960 (2 egz.)
 60. Liewin K. – Michaił Botwinnik 1951 (2 egz.)
 61. Lindier I.M. – A.D. Pietrow pierwyj russkij szachmatnyj mastier 1952
 62. Lindier I. – L. Tołstoj i szachmaty 1960 (2 egz.)
 63. Listy ocen klasyfikacyjnych 1991
 64. Litmanowicz W. – III Międzynarodowy Turniej Szachowy 1951
 65. Liubimaja igra – szachmaty 1968
 66. Marianske Lazne. Praha 1951. Pasmowy turnaj FIDE 1952
 67. Mastier Siergiej Bieławieniec 1963
 68. Mieżdunarodnyj Turnir w Szwiejcarii. Sbornik partij 1954
 69. Mieżzonalnyj Szachmatnyj Turnir w Stokgolmie 1952 goda. Sbornik partij 1954 (3 egz.)
 70. Mikenas V. – Sachmatu zaidimo pagrindai 1952
 71. Na szachmatnych poliach 1974
 72. Olimpiada szachowa 1969
 73. Pachman L. – Theorie moderniho sachu 1956
 74. Panow W.N. – Szachmaty i szaszki w kołchozie 1952 (2 egz.)
 75. XIV i XV Pierwienstwa SSSR po szaszkam 1955
 76. XVI Pierwienstwo SSSR po szaszkam 1955
 77. XVII Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij 1952 (3 egz.)
 78. XVIII Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij 1952(4 egz.)
 79. XIX Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij 1953 (2 egz.)
 80. XX Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij. 1954 (3 egz.)
 81. XXI Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij 1955 ( 2 egz.)
 82. XXII Pierwienstwo SSSR po szachmatam. Sbornik partij. 1956 (4 egz.)
 83. Poliewoj N. – Szachmaty i szaszki 1951
 84. Poliewoj N.M. – Wsiesojuznyj szachmatnyj turnir kołchoznikow 1950 g. 1951 (4 egz.)
 85. Prvi championat Jugoslavije u dopisnom sahu 1955
 86. Przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej F.I.D.E. 1981 ( 3 egz.)
 87. Regulamin klasyfikacyjno-rankingowy – Gra bezpośrednia
 88. Rochlin J.G. – Kniga o szachmatach 1975 (2 egz.)
 89. Romanowskij P.A. – Izbrannyje partii 1954
 90. Sachovy Turnaj Zapadoceskych Lazni 1948. 190 partii 1951
 91. SAN. Glasilo sahovske zveze Slovenije 1949
 92. Sokolskij A.P. – Debiut 1. B2-B4 1963
 93. Sokolskij A. – Pieszki w dwiżenii 1962
 94. Sowietskije szachmatisty w borbie za pierwienstwo mira 1954
 95. Sowietskij szachmatnyj etiud. Sbornik 1955 (2 egz.)
 96. Suetin A. – Kak igrat’ debiut 1960 (2 egz.)
 97. Suetin A.S. – Osnowy obściej tieorii sowremiennogo szachmatnogo diebiuta 1958
 98. Suetin A.S. – Osnowy tieorii szachmatnogo diebiuta 1962
 99. Szachmatnyj kodeks SSSR 1953
 100. Szachmatien kodieks 1965
 101. Szachmatisty Biełorussii . Sbornik 1972
 102. Szachmatnaja zadacza 1951
 103. Szachmatnyj jeżegodnik 1962. 1964
 104. Szachmatnyje batalii 1970
 105. Szachmaty za 1947-1949 g.g. Sbornik 1951
 106. Szachmaty za 1950 g. Sbornik 1952 (2 egz.)
 107. Szachmaty za 1951-1952 gg. Sbornik 1953 (3 egz.)
 108. Szachmaty za 1953 god. Sbornik 1954
 109. Szachmaty za 1954 god. Sbornik 1955
 110. Szachmaty za 1955 god. Sbornik. 1956 (5 egz.)
 111. Szachmaty za 1956 god. Sbornik 1958
 112. Szachmaty za 1957 god. Sbornik 1959
 113. Szachmaty za 1958-1959 gody. Sbornik 1960 (2 egz.)
 114. Szaszki za 1955 god. Jeżegodnik 1957
 115. Szmidt J.A. – Szaszki na stokletocznoj doskie 1955 (2 egz.)
 116. Tajmanow M. – Zarubieżnyje wstrieczi 1958 (2 egz.)
 117. Tarnowski A. – Międzynarodowy Turniej Szachowy Krynica 1956 (3 egz.)
 118. Trencanske Teplice 1949. 1951 (2 egz.)
 119. Turnir Grossmiejstierow w Amstierdamie. Sbornik partij 1958 (3 egz.)
 120. Ullrich B. – Die Caro-kann-verteidigung 1952
 121. Umnow E.I. – Rieszienije szachmatnych zadacz 1958
 122. Umnow E.I. – Szachmatnaja zadaczia XIX wieka 1960 (2 egz.)
 123. Umnow E. – Szachmatnaja zadaczia XX wieka 1901-1944 gg. 1966
 124. Warmia KKS 1945 – 40 lat
 125. Wasiliew W. – Siedmaja wual 1963
 126. Wasilew B. – Szachmatnyje siłujety 1961 (2 egz.)
 127. White A.C. – Sam Loyd und seine schachaufgaben 1926
 128. Wróbel M. – Sto lat polskiej kompozycji szachowej (1855-1955). 1956
 129. Wróbel M. – Tajemnica dwuchodówki 1953 (2 egz.)
 130. Zagorianskij E. – Powiest’ Morfi 1962
czasopisma
 • Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Szachowego n-ry 1-24/1966
 • Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Szachowego n-ry 1/1967-8/1972
 • Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Szachowego nr 9/1971
 • Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Szachowego nr 9/1972
 • Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Szachowego nr 7/1973
 • British Chess Magazine nr 6/1959
 • Brydż nr 1/1994
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 2-3,7-9/1951
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 3,10/1953
 • Ceskoslovensky Sach nr 6/1956
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 1-3/1960
 • Ceskoslovensky Sach nr 9/1962
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 4,9,11/1964
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 6,11/1965
 • Ceskoslovensky Sach n-ry 1,3-5/1969
 • Ceskoslovensky Sach nr 1/1972
 • Ceskoslovensky Sach nr 12/1977
 • Ceskoslovensky Sach nr 1/1978
 • Gambit n-ry 1(2 egz),2,3(3 egz),4(2 egz)/1989
 • Kurier Szachowy n-ry 2-3/1991
 • Mieżdunarodnyj Turnir Pamiati Czigorina n-ry 1/1947-20/1949
 • Na Pierwienstwo Mira n-ry 1-24/1954 (2 egz.)
 • PAT n-ry 2/1992 ( 2 egz.)
 • PAT n-ry 1-2/1993
 • Revista Romana De Sah n-ry 1,4,9,12/1977
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 27-52/1969
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 1-52/1970
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 1-52/1972
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 19-21,24-25,30,38/1974
 • Sowietskij Sport „64” nr 52/1975
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 1-5/1976
 • Sowietskij Sport „64” n-ry 1-52/1979 (2 egz.)
 • Szachista nr 1/1991
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1,2(2 egz),3,4(2 egz),5,7,8,11,14,15-24/1980 ; 1-22/1980 ; 1-24/1980
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1(2 egz),2-9,10(2 egz),11(2 egz),12(2 egz),13,14(2 egz),15-18,19(2 egz),20(2 egz), 22(2 egz),23(2 egz),24/1981 ; 1-24/1981 ; 1-23/1981
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1(2 egz),2,3(2 egz),4(2 egz),5,6,7,8,9(2 egz),10(3 egz),11(2 egz),12,13,14(2 egz),15(2 egz),16,17(2 egz),18(2 egz),19(3 egz),20,21,22(2 egz),23(2 egz),24(2 egz) ; 1-24/1982(2 egz.)
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-24/1983
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-24/1984 (2 egz.)
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-4,5(2 egz),6-18,19(2 egz),20-24/1985 ; 1-10,12-24/1985
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-21,23-24/1986 ; 1-12,14,17,19,21-24/1986
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-17(po 2 egz),18-20,21(2 egz),22,23,24(2 egz)/1987 ; 1-24/1987
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-6,7(4 egz.),8(3egz),9(7 egz),10(6 egz),11(4 egz),12(4 egz),13,14,15(2 egz),16,17,18 (4 egz),19(3 egz),20,21,22( 2 egz),23(2 egz),24/1988
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-14,15(2 egz),16-23/1989
 • Szachmatnoje Obozrenije „64” n-ry 1-20,22-24/1990
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1/1958-12/1959
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1/1960-12/1961
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1/1962-12/1963
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1/1964-12/1965
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-11/1970
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 4/1972-12/1973
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-10/1975
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 9-10/1978
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-12/1979 ; 1-12/1979
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-12,12/1980
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-4,6(2 egz),7-9,12,/1981 ; 1/1981-12/1982
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-5,7-12/1982
 • Szachmatnyj Biuleten nry 1-9,11/1983
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 4-8, 11/1984
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1,3-12/1985
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1, 3,6,7(2 egz),9-12/1986
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1-2, 4,6,7(2 egz),9(2 egz),10(2 egz),11(2 egz),12(2 egz)/1987
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1,3,9,10,11(2 egz)/1988
 • Szachmatnyj Biuleten n-ry 1,5/1989
 • XXXIII Szachmatnyj Cziempionat Moskwy n-ry 1-10/1955
 • XVII Szachmatnyj Cziempionat SSSR n-ry 2-20/1949 ; 1-20/1949
 • XXIII Szachmatnyj Cziempionat SSSR n-ry 1-10/1956
 • Szachmaty n-ry 15-24/1976+7-9/1972+24/1973
 • Szachmaty n-ry 1-24/1978
 • Szachmaty n-ry 1-24/1980
 • Szachmaty nr 17/1981
 • Szachmaty n-ry 1-22/1982
 • Szachmaty n-ry 1-7,10-14,18-19/1986
 • Szachmaty n-ry 16,17,18(2 egz),19(2 egz),20,21(2 egz),22,23(2 egz),24(2 egz)/1987
 • Szachmaty n-ry 9,11,13,17-24/1988
 • Szachmaty n-ry 2, 10-16,18,22-24/1989
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1950
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1/1951-12/1952
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1/1953-12/1954
 • Szachmaty w SSSR n-ry 3/1955 ; 2/1955-12/1956
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1/1959-12/1960
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1/1961-12/1962
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1/1963-12/1964
 • Szachmaty w SSSR n-ry 2-/1965-12/1967
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-11/1971+12/1970
 • Szachmaty w SSSR nr 11/1973
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1975
 • Szachmaty w SSSR nr 9/1977
 • Szachmaty w SSSR n-ry 2-3,5,8(2 egz)/1978 ; 1-12/1978
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1979 ; 1-12/1979
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1980(2 egz.)
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-8,9(2 egz),11,12(2 egz)/1981 ; 1-12/1981
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-6,7(2 egz),8-12/1982 ; 1-12/1982(2 egz.)
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1983
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-8,10-12/1984 ; 1-8,10-12/1984
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-6,7(2 egz),8-12/1985 ; 1-5,7-10,12/1985
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-2,3(2 egz),4-12/1986
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-12/1987
 • szachmaty w SSSR n-ry 4,8,10,12/1988
 • Szachmaty w SSSR n-ry 1-2,11-12/1989
 • Szachy nr 1/1946
 • Szachy nr 1/1947
 • Szachy nr 10/1956
 • Szachy nr 11/1962
 • Szachy n-ry 8-11/1964
 • Szachy n-ry 1-12/1965
 • Szachy n-ry 1-6,10-11/1966
 • Szachy n-ry 2,5(2 egz),6-12/1967
 • Szachy n-ry 1,3-9/1968
 • Szachy n-ry 2,12/1969
 • Szachy n-ry 5,8,12/1970
 • Szachy n-ry 4-5,11/1971
 • Szachy n-ry 2(2 egz),10-12/1972
 • Szachy n-ry 1-2,6-8,12/1974
 • Szachy n-ry 1-3,5/1975 ; 1-12/1975
 • Szachy nr 7/1977
 • Szachy n-ry 7-8,10-12/1978
 • Szachy nr 12/1982
 • Szachy n-ry 1-12/1983
 • Szachy n-ry 2-12/1984 ; 2-6,8-12/1984
 • Szachy n-ry 1,2(2 egz),3-12/1985 ; 1-2,4-12/1985
 • Szachy n-ry 1-12/1986
 • Szachy n-ry 1-2, 4-12/1987
 • Szachy n-ry 1-5, 8-11/1988 ; 1-12/1988
 • Szachy n-ry 1-9, 11-12/1989 ; 1-3,5-12/1989
 • Szachy n-ry 1-4/1990
 • Turnir prietiendientok n-ry 1-16/1955(2 egz.)
 • Turnir prietiendientow n-ry 1-12/1956
 • Turnir silniejszich szachmatistow SSSR w gor. Piarnu n-ry 1-12/1947
 • Turniury i matczi n-ry 1-20/1950
 • Żienskij Szachmatnyj Cziempionat Mira n-ry 1/1949-15/1950
 • góra