Dziennik Uchwał Zarządu WMZSzach 2017

Uchwała nr 19/2017 z dnia 30.12.2017
Zasady dofinansowania Ferii z Szachami - Olsztyn 22-26.01.2018

Działając na mocy § 21 pkt 9 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach przyjął Zasady dofinansowania Ferii z Szachami - Olsztyn 2018:
Dofinansowanie przysługuje zawodnikom zamiejscowym spełniającym warunki:
1. Zawodnik posiada licencję zawodniczą
2. Zawodnik jest na liście startowej w serwisie turniejowym w dniu12.01.2018
3. Zawodnik otrzymane dofinansowanie może przeznaczyć na : dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie. Rozliczenie dofinansowania można przedstawić na druku delegacji.
4.Turniej klasyfikacyjny 1000-1100 nie podlega dofinansowaniu.

W dniu 14.01.2018 zostanie naliczone dofinansowanie dla wszystkich zawodników spełniających warunki powyżej. Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie to 1000 zł.
W przypadku małej ilości zgłoszeń i odwołania turnieju "Ferie z szachami-Olsztyn 2018" dofinansowane zostaną inne imprezy wskazane przez zawodników.

propozycję prezesa przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 18/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie powołania Komisji Statutowej

Działając na mocy § 21 pkt 5 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach powołał Komisję Statutową w składzie:
1) Piotr Kraśniewski
2) Grzegorz Trendowski

4 za, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 17/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie przydzielenia organizacji IMWJ do lat 9, 11, 13, 15, 17 oraz Mistrzostw Województwa dzieci do 7 lat

Działając na mocy § 21 pkt 16 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie oraz Ramowego Regulaminu Konkursu Ofert (uchwała nr 14/2013) Zarząd WMZSzach przyznał organizację w/w imprez Klubowi UKS Trzydziestka Olsztyn na zasadach jakie obowiązywały w 2017 roku.
Preferowane terminy imprez:
Mistrzostwa Województwa dzieci do 7 lat – kwiecień 2018.
IMWJ do lat 9, 11, 13, 15, 17 – 31.05-3.06.2018

3 za, 1 przeciw, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 16/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie przyznania nagród dla czołowych zawodników kończących karierę juniorską

Działając na mocy § 24 pkt 1 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach dla zawodników kończących start w grupie wiekowej Junior przyznaje nagrodę za osiągnięcia sportowe:
a) zajęcie 1-10 miejsca w Mistrzostwach Polski w szachach Klasycznych
b) zajęcie 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich lub błyskawicznych.
Nagroda musi być wykorzystana na udział udział w turnieju szachowym lub kursie na sędziego lub kursie na instruktora szachowego.

4 za, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 15/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie przyznania nagród za wyniki w 2017 roku

Działając na mocy § 24 pkt 1 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach za wyniki w 2017 roku przyznał nagrody dla juniorów.
1) Igor Janik – 700zł
2) Lidia Czarnecka – 500 zł
3) Artur Hrymowicz – 300 zł

4 za, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 14/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie zwołania WZD - sprawozdawczo-wyborczego

Działając na mocy § 17 pkt 10 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów w dniu 21.01.2017 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie ul. Sobieskiego 9.

4 za, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 13/2017 z dnia 3.12.2017
w sprawie nadania brązowych odznak honorowych PZSzach

Działając na mocy § 24 pkt 1 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach nadaje brązowe odznaki honorowe następującym działaczom:
Wacław Wasiela, Jacek Krzekotowski.

4 za, wszyscy głosowali.

Uchwała nr 12/2017 z dnia 23.11.2017
w sprawie nadania brązowych odznak honorowych PZSzach

Działając na mocy § 24 pkt 1 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach na wniosek Zarządu UKS Trzydziestka Olsztyn nadaje brązowe odznaki honorowe następującym działaczom i zawodnikom klubu UKS Trzydziestka Olsztyn:
Kozłowski Marek, Bonk Przemysław, Makowski Marek, Daliga Anita, Renkowski Piotr

Uchwałę podjęto w drodze głosowania elektronicznego (za 5, 1 nie głosował).

Uchwała nr 11/2017 z dnia 19.05.2017
w sprawie wyboru delegatów na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach

Działając na mocy § 21 pkt 12 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach wybrał następujących delagatów na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach:
1. Mirosław Orłowski
2. Paweł Orłowski
3. Tadeusz Sapierzyński
rezerwowy: Bogdan Jeżak

Uchwała nr 10/2017 z dnia 19.05.2017
w sprawie uchylenia uchwały własnej.

§ 1.
Uchyla się Uchwałę nr 31/2013 z dnia 10.11.2013 o sfinansowaniu zakupu raz na rok programu
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 5.05.2017
w sprawie zmian funkcji z Członka Zarządu na Sekretarza Zarządu.

Zarząd WMZSzach powołał na stanowisko Sekretarza WMZSzach Pana Piotra Kraśniewskiego.

Uchwałę podjęto w drodze głosowania elektronicznego (4 głosy za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 głos przeciw).

Uchwała nr 8/2017 z dnia 8.03.2017
w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego i rachunku wyników za 2016 rok

Działając na mocy § 21 pkt 10 statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie Zarząd WMZSzach postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego zatwierdza bilans i rachunek wyników za rok 2016.
§ 2.
Wynik finansowy w kwocie 5042,36 zł zwiększy fundusz statutowy, który na dzień 01.01.2017 wynosi 6242,81 zł.

Uchwała nr 7/2017 z dnia 6.03.2017
w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików
oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików na rok 2017

Działając na mocy § 21 pkt 9 i 17 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie, postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd WMZSzach przyjmuje:
1) sklad Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2017;
2) sklad Kadry Wojewódzkiej Juniorów na rok 2017;
3) Plan Organizacji Szkolenia na 2017 rok – Kadra Wojewódzka – Młodzik;
4) Plan Organizacji Szkolenia na 2017 rok – Kadra Wojewódzka – Junior;

Uchwała nr 6/2017 z dnia 3.03.2017
Dofinansowanie startu w MPJ do lat 16 i 18 - Ustroń 12-19.03.2017

1) Przyznano łączną kwotę 2 200 zł dofinansowania
2) Dofinansowanie można przeznaczyć na:
- zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika i trenera
- koszty przejazdu udokumentowane biletem
3) Podział dofinansowania proporcjonalny do liczby punktów w klasyfikacji juniorów

Uchwała nr 5/2017 z dnia 10.02.2017
Regulamin Kadry Wojewódzkiej

Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Wojewódzkiej ;

Uchwała nr 4/2017 z dnia 5.02.2017

Zatwierdzono przedstawiony przez sekretarza preliminarz budżetowy.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego
Głosowało 6 członków zarządu - wszyscy za

Uchwała nr 3/2017 z dnia 1.02.2017

Przyjęto na mocy § 20 ust.5 statutu kandydaturę Pana Piotra Kraśniewskiego z Uzdowa na członka Zarządu

Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego Wyniki głosowania:
3 głosy-za
3 głosy-przeciw
Zdecydował głos zarzadzającego i prowadzącego głosowanie - prezesa.

Uchwała nr 2/2017 z dnia 30.01.2017

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2017 ;
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego wiekszością głosów: 5-za; 1-wtrzymał się

Uchwała nr 1/2017 z dnia 22.01.2017

Warmińsko- Mazurski Związek Szachowy dofinansuje udział zawodników uczestniczących w MPM do lat 10 (Grembocka Zuzanna i Filipiak Magdalena) w kwocie po 250 zł dla każdej zawodniczki.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

zmodyfikowany przez AG: 2017-12-06 23:01:36