Dziennik Uchwał Zarządu WMZSzach 2016

Uchwała nr 22/2016 z dnia 8.12.2016

1. Zarząd WMZSzach zwołuje WZD - sprawozdawcze.
2. Zebranie odbędzie się w dniu 8.01.2017 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie , ulica Słowackiego 5 o godzinie 10.00

uchwałę podjęto w drodze głosowania elektonicznego
6 głosów za

Uchwała nr 21/2016 z dnia 8.12.2016

Klucz Mandatowy:
1) Każdemu klubowi przysługują dwa mandaty delegata.
2) Klub posiadający licencję klubową i nie zalegający z opłatami na rzecz Związku otrzymuje po jednym dodatkowym mandacie za:
a) minimum 20 zawodników z licencjami zawodniczymi zarejestrowanymi w klubie na dzień uchwały zwołującej zebranie,
b) zorganizowanie po minimum jednym turnieju klasyfikacyjnym w dwóch ostatnich latach poprzedzający rok zwołania zebrania i dokonanie opłat klasyfikacyjno-rankingowych.

uchwałę podjęto w drodze głosowania elektonicznego
5 głosów za, 1 głos przeciw

Uwaga: zasady nie zmieniają sie, nastąpiło uściślenie zapisów zgodnie z uwagą zgłoszoną na ostanim WZD

Uchwała nr 20/2016 z dnia 21.10.2016

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy dofinansuje udział juniorom na zasadach.
Dofinansowanie przysługuje zawodnikom zamiejscowym spełniającym warunki:
1. Zawodnik posiada licencję zawodniczą
2. Zawodnik jest na liście startowej w serwisie turniejowym w dniu 13.12.2016
3. Zawodnik zamówił świadczenia u kierownika turnieju do dnia 13.12.2016
W dniu 14.12.2016 zostanie naliczone dofinansowanie dla wszystkich zawodników spełniających warunki . Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie to 800 zł.
Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć wyłącznie na zakwaterowanie i wyżywienie zawodnika w PCE w Kętrzynie.
Jeżeli wartość zamówionych świadczeń będzie mniejsza niż otrzymane dofinansowanie zawodnik otrzyma dofinansowanie równe wartości zamówionych świadczeń , pozostała kwota zostanie rozdzielona ponownie dla wszystkich uprawnionych zawodników.

Uchwała nr 19/2016 z dnia 7.07.2016

Ustalono wysokość dofinansowania juniorów biorących udział w XIII MFSz w Ostródzie w kwocie 1400zł. Dofinansowaniem objęty jest udział w turniejach OPEN i Młode Talenty. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest obecność na liście startowej w dniu 6.08.2016r.

Uchwała nr 18/2016 z dnia 7.07.2016

Ustalono wysokość dofinansowania juniorów biorących udział w MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych w Koszalinie w kwocie 2200zł.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest obecność na liście startowej w dniu 15 lipca 2016r.

Uchwała nr 17/2016 z dnia 7.07.2016

Ustalono łączną kwotę dofinasowania dla juniorów biorących udział w Turnieju Szoleniowo-Wypoczynkowyn w Mrągowie na 600zł.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 7.07.2016

W odpowiedzi na pismo pani Marii Chudzińskiej Dyrektor Gimnazjum w Węgorzewie z dnia 29.04.2016r przyznano środki finansowe w wysokości 200 zł na zakup sprzętu szachowego.

Uchwała nr 15/2016 z dnia 7.07.2016

Środki finansowe pozyskane przy organizacji kursów z projektu "Edukacja przez szachy w szkole" mogą być przeznaczone wyłącznie na działania związane z rozwojem tego projektu.

Uchwała nr 14/2016 z dnia 4.06.2016

1) Zmiana w liście turniejów lokalnych objętych klasyfikacją punktową juniorów i dofinansowaniem z Giżycko (Trzy Leszcze) na Mrągowo (Turniej Szkoleniowo-Wypoczynkowy)
2) Pula dofinansowania w roku 2016 wyniesie:
- 600 zł jeżeli zgłosi się nie więcej niż 4 uprawnionych zawodników
- 900 zł jeżeli zgłosi się minimum 5 uprawnionych zawodników


Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 13/2016 z dnia 25.05.2016

Wybrano delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego.
Delagataami zostali:
1) Bogdan Jeżak
2) Cezary Zarębski
3) Mirosław Orłowski

Uchwała nr 12/2016 z dnia 15.05.2016

Zatwierdzeno skład Kadry Wojewódzkiej Juniora na rok 2016:
1. Janik Igor - KSz Start Elbląg
2. Daliga Anita - UKS Trzydziestka Olsztyn
3. Czarnecka Lidia
4. Zarębska Lena
Limit posiadanych miejsc 2, + 2 rezerwowych Procedura została przeprowadzona zgodnie z regulaminem powołań.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 11/2016 z dnia 20.03.2016

Zatwierdzeno skład Kadry Wojewódzkiej Młodzika na rok 2016:
1. Maślewska Anna - MLKS Ostródzianka Ostróda
2. Kołbyko Zofia - SSz Debiut GCK Giżycko
3. Sobieraj Wiktoria - MKS Mrągowia Mrągowo
4. Marcinkowski Jan - UKS Trzydziestka Olsztyn
5.Taranowicz Michał - UKSTrzydziestka Olsztyn
6. Bartnik Michał - MLKS Czarni Olecko
7. Jeda Maciej - KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie
Limit posiadanych miejsc 6, + 1 rezerwowy Procedura została przeprowadzona zgodnie z regulaminem powołań.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 10/2016 z dnia 5.03.2016

Zarząd uchwalił następujące zasady oceny ofert:
1. Każdy członek zarządu głosuje oceniając całość oferty, nie wprowadza się dodatkowych szczegółowych kryteriów.
2. Głosowanie jest obowiązkowe
3. Każdy członek zarządu dysponuje pulą punktów równą ilość ofert +1, którą rozdysponowuje w dowolny sposób, musi przydzielić wszystkie punkty , jakimi dysponuje.
4. Wygrywa oferta , która uzyska największą ilość punktów , w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 9/2016 z dnia 23.02.2016

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego zatwierdził bilans i rachunek wyników za rok 2015.
Wynik finansowy w kwocie 185,64 zwiększy fundusz statutowy, który na dzień 01.01.2016 wynosi 1200,45 zł.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 8/2016 z dnia 22.02.2016

Przyznano dofinansowanie juniorom reprezentującym nasze województwo na Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 i 18 lat w łącznej wysokości 1800 zł.
Podstawą podziału jest liczba punktów w klasyfikacji juniorów (stan na dzień 14.02.2016 roku).
Nasze województwo reprezentują: Anita Daliga, Igor Janik, Michał Trendowski, Aleksandra Wierzbowska.
Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

Uchwała nr 7/2016 z dnia 24.01.2016

Delegatami Związku na Walne Zgromadzenie WMFS zostali wybrani:
Mirosław Orłowski, Bogdan Jeżak i rezerwowy - Grzegorz Trendowski

Uchwała nr 6/2016 z dnia 24.01.2016

Przyznano dofinansowanie młodzikom reprezentującym nasze województwo na Mistrzostwach Polski Młodzików 2016 po 200 zł.
Nasze województwo reprezentują: Zofia Kołbyko, Anna Maślewska, Wiktoria Sobieraj,

Uchwała nr 5/2016 z dnia 24.01.2016
Powołanie jednostek organizacyjnych W-MZSzach

W drodze głosowania wybrano i zatwierdzono osoby odpowiedzialne w WMZSzach za:
Centralny Rejestr: Andrzej Gula - wojewódzki administrator CR
klasyfikację i ranking: Andrzej Gula
Ewidencję i Licencje: Bogdan Jężak
Kadrę Młodzika: Bogdan Jeżak - koordynator Kadry Młodzika
Program "Szachy w Szkole": Grzegorz Trendowski - koordynator
stronę związkową: Andrzej Gula - administrator strony

Uchwała nr 4/2016 z dnia 24.01.2016

Zarząd zatwierdził Komunikat Organizacyjno - Finansowy nr 1/2016

Uchwała nr 3/2016 z dnia 24.01.2016

Upoważnionymi osobami do podpisywania dokumentów finansowych są: Mirosław Orłowski, Bogdan Jeżak, Paweł Orłowski i Grzegorz Trendowski.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 24.01.2016

Zarząd WMZSzach ukonstynuował się w składzie:
prezes - Mirosław Orłowski
wiceprezes - Paweł Orłowski
sekretarz - Bogdan Jeżak
członkowie: Andrzej Gula, Tadeusz Sapierzyński, Grzegorz Trendowski, Cezary Zarębski

Uchwała nr 1/2016 z dnia 7.01.2016

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka - UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania elektronicznego

zmodyfikowany przez AG: 2016-12-08 20:41:54