Komunikat z zebrania Zarządu WMZSzach

W dniu 30.06.2012 w Olsztynie odbyło się zebranie Zarządu.
Obecnych było 4 członków zarządu.
Omówino bieżące sprawy.
Uchwalono regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych.


Uchwała Zarządu WMZSzach nr 11 z dnia 30.06.2012


Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

1. Konsultację elektroniczną może przeprowadzić każdy członek Zarządu
2. Głosowanie elektroniczne mogą ogłosić:
   a) Prezes WMZSzach
   b) Wiceprezes WMZSzach
   c) Sekretarz WMZSzach
   z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu
3. Udział w konsultacjach i głosowaniach elektronicznych jest obowiązkowy
4. Termin odpowiedzi wynosi 72 godziny od rozesłania maila
5. Nieuczestniczenie w konsultacji lub głosowaniu elektronicznym bez usprwiedliwienia jest równoważne z nie uzasadnioną absencją na zebraniu zarządu.

góra