Komunikat z zebrania Zarządu WMZSzach

W dniu 15.05.2012 w Olsztynie odbyło się zebranie Zarządu.
    Ustalono:
  1. Zasady podziału pieniędzy na Wakacje z szachami w Bęsi.
  2. Termin IMWJ 22-23.09.2012 w Olsztynie.
  3. Nagrodę dla Igora w wysokości 500 zł.
  4. Dofinasowanie kwotą 150 zł na symultany organizowanęj przez K. Budrewicza.
  5. B. Jeżak przygotuje regulamin głosowania elektronicznego (na następne zebranie Zarządu).
  6. B. Jeżak przygotuje propozycję ordynacji wyborczej (na następne zebranie Zarządu)
  7. Wyjaśniono po raz kolejny
  8. Zasady finansowania Kadry Wojewódzkiej.
Następne zebranie zarządu odbyło się 30.06.2012 roku.

góra