Komunikat W-MZSzach

Olsztyn 27.02.2011


otrzymują:
Kluby i sekcje szachowe
WMZSzach
wszystkie


Informuję, że zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych odbędzie się w dniu 27.03.2011 (niedziela) w budynku "Loża" w Kętrzynie przy ul. Mickiewicza 2

Harmonogram zebrania:
11.00-13.15 :
- dyskusja nad kalendarzem imprez, systemem rozgrywek drużynowych i indywidualnych, sprawy różne.
- bezpośrednio przed zebraniem w trakcie oraz bezpośrednio po zebraniu będzie możliwość opłacenia składek , zakupu kart zgłoszeń, uzupełnienia legitymacji itp.
13.30-15.00 :
- zebranie Zarządu WMZSzach.

W zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele klubów - po 2 przedstawicieli z każdego klubu.

Wszystkie ewentualne głosowania będą miały jedynie charakter opiniodawczy, ostateczne decyzje w sprawach regulaminów i terminów imprez szachowych podejmie Zarząd WMZSzach.

Coroczne zebranie organizacyjne ma na celu umożliwienie przekazania przez kluby na ogólnym forum w tym dla zarządu wielu spraw oraz koncepcji i pomysłów. Uważam, więc że udział przedstawicieli wszystkich klubów jest niemalże obowiązkowy. Późniejsze zakulisowe lub oficjalne pretensje odnośnie obowiązujących zasad, regulaminów i gospodarki finansowej związku będą nieuzasadnione - nieobecni nie mają racji.

Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubów.

Wszelkie opłaty - gotówką na miejscu lub przelewem na konto po otrzymaniu rachunku.

góra