Komunikat z zebrania Zarządu WMZSzach

27.03.2011 w Kętrzynie odbyło się zebranie kierowników sekcji szachowych oraz Zarządu WMZSzach.
W zebraniu kierowników sekcji szachowych uczestniczyli przedstawiciele następujacych klubów:
- Debiut GCK Giżycko (Czarni Olecko)
- Mrągowia Mrągowo
- Odrodzenie Szczytno
- Ostródzianka Ostróda
- SMOL-BUD Giżycko
- Trzydziestka Olsztyn
- Vęgoria Węgorzewo
- Hetman-Pionier Kętrzyn
W zebraniu zarządu uczestniczyło 5 członków:
 1. Zatwierdzono bilans finansowy związku za 2010 rok
 2. Omówiono stan przygotowań organizacyjnych do rozegrania Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów (27-30.06.20111 Olsztyn ).
  Z proponowanych miejsc rozgrywek:
  - ZSB na ul. Żołnierskiej,
  - ZSE na ul. Bałtyckiej,
  - hotel MANOR,
  zgodnie z wolą uczestników zebrania kierowników sekcji szachowych preferowany jest Ekonomik.
 3. Ustalono warunki na jakich młodzież będzie uczestniczyć w kadrze województwa oraz zasady dofinansowania i rozliczenia zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu.
 4. Przyjęto terminy rozgrywek drużynowych seniorów i juniorów na jesień 2011 roku, główne warunki regulaminowe, opłaty bez zmian, szczegółowe warunki zostaną ustalone po otrzymaniu zgłoszeń udziału od klubów.
 5. Przedyskutowano wstępnie harmonogram przygotowań do jesiennego zebrania sprawozdawczo-wyborczego WMZSzach, odpowiednie decyzje zostaną podjęte na następnym zebraniu. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w statucie związku.
 6. W sprawach różnych prezes poinformował o przeniesieniu Senior Games na 2012 rok

góra