Cennik Wypożyczenia Sprzetu Szachowego

 1. Stawka podstawowa za wypożyczenie sprzętu na 1-3 dni:
  1. 1 komplet bierek szachowych - 3 zł,
  2. 1 szachownica drewniana - 2 zł
  3. 1 szachownica zwykła - 1 zł
  4. 1 zegar mechaniczny - 2 zł
  5. 1 zegar elektroniczny - 5 zł
 2. Stawka za wypożyczenie sprzętu na 4-10 dni - 2 razy stawka podstawowa.
 3. Stawka za wypożyczenie sprzętu na 11-30 dni - 3 razy stawka podstawowa.
 4. Na turnieje dla dzieci oraz dla członków WMZSZach opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalane są w drodze negocjacji z zarządem WMZSzach.
sekretarz WMZSzach
Bogdan Jeżak

góra