Komunikat z zebrania Zarządu WMZSzach

5.12.2010 odbyło się zebranie Zarządu WMZSzach w Olsztynie. Uczestniczyło 6 członków.
 
Omówiono:
 1. imprezy oraz sprawy finansowe:
  1. festiwalu w Ostródzie,
  2. szkolenia w Bęsi,
  3. MMM w Chylicach,
  4. eliminacje międzywojewódzkie w Łochowie,
  5. cykl Grand Prix,
  6. Turniej Ostatniej Szansy,
  7. kursokonferencję sędziowską,
  8. turniej mikolajkowy.
 2. zarzad ukarał Łukasza Kotlewskiego i Piotra Renkowskiego za ustalanie wyniku w trakcie zawodow w Łochowie.
 3. wytypowano imprezy do WMFS na rok 2011, zostaną podjęte starania, aby w zebraniach WMFS uczestniczyl nasz przedstawiciel.
 4. KWM i KWJ dyskutowano nad kryteriami naboru i planem,
 5. dyskutowano nad koncepcją i zasadami współpracy przy wymianie zagranicznej
 6. skarbnik przedstawił stan finansów oraz zasady obslugi konta,
 7. w sprawach różnych prezes omówił Senior Games, jakie odbęda się w Ostródzie w dn. 5-11.09.2011.

góra