Komunikat z zebrania Zarządu WMZSzach

W Ostródzie 28.03.2010 odbyło się zebranie Zarządu:
  1. podjęto uchwałę dotyczącą wypożyczania sprzętu szachowego,
  2. związek założy konto do obsługi finansowej środków własnych,
  3. na stronie internetowej związku umieszczana będzie informacja o podjętych decyzjach na zebraniach Zarządu,
  4. rozpatrywano wnioski zgłoszone przez Kierowników klubów szachowych (obecnych było 9 osób).
    1. zmniejszyć wpisowe do Drużynowych Mistrzostw Województwa,
    2. umieszczać na stronie www sprawozdanie z zebrań Zarządu,
    3. zorganizować indywidualne Mistrzostwa Województwa kobiet i mężczyzn
Następne zebranie zarządu planowane jest 11.04 podczas ligii szkolnej.

góra