Informacja dla klubów

Kluby które utraciły ostatnio statut członka Polskiego Związku Szachowego lub taka sytuacja spotka je w przyszłości mogą skorzystać z jednej z możliwości:

1) ponownie zarejestrować się w Polskim Związku Szachowym
2) zarejestrować się w Warmińsko-Mazurskim Związku Szachowym


Kluby zarejestrowane wyłącznie w WMZSzach opłacają składkę członkowską ustaloną w aktualnym komunikacie organizacyjno- finasowym WMZSzach i mają prawo do:
a) udziału w wojewódzkich rozgrywkach drużynowych
b) udziału poprzez delegatów w walnych zebraniach

a ich zawodnicy do:
a) objęcia klasyfikacją cyklu Grand-Prix
b) udziału w rozgrywkach indywidualnych rangi wojewódzkiej
» wojewódzka karta zgłoszenia (rejestracji) klubu
» Komunikat Organizacyjno-Finansowy WMZSzach nr 1/2010 

góra