Komunikat W-MZSzach

Olsztyn 24.01.2008otrzymują:
Kluby i sekcje szachowe
WMZSzach
wszystkie


Informuję, że zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych odbędzie się w dniu 17.02.2008 (niedziela) w Domu Parafialnym Kościoła NMP w Ostródzie przy ul.Sienkiewicza 1 - sala nr8

Harmonogram zebrania:
09.30-11.00 - opłata składek, licencji; zakup kart zgłoszeń, legitymacji.
11.15-13.15 - dyskusja nad kalendarzem imprez, systemem rozgrywek drużynowych i indywidualnych, sprawy różne.
13.30-15.00 - zebranie Zarządu WMZSzach.

W zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele klubów - po 2 przedstawicieli z każdego klubu.

Wszystkie ewentualne głosowania będą miały jedynie charakter opiniodawczy, ostateczne decyzje w sprawach regulaminów i terminów imprez szachowych podejmie Zarząd WMZSzach.

Coroczne zebranie organizacyjne ma na celu umożliwienie przekazania przez kluby na ogólnym forum w tym dla zarządu wielu spraw oraz koncepcji i pomysłów. Uważam, więc że udział przedstawicieli wszystkich klubów jest niemalże obowiązkowy. Późniejsze zakulisowe lub oficjalne pretensje odnośnie obowiązujących zasad, regulaminów i gospodarki finansowej związku będą nieuzasadnione - nieobecni nie mają racji.

Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubów.

Wszelkie opłaty - gotówką na miejscu.

góra