KURS SĘDZIOWSKI ( na młodzieżową, III i II klasę sędziowską)

Ostróda 20-21.01.2007
Komunikat organizacyjny
 1. TERMIN I MIEJSCE
  Kurs odbędzie się w dniach 20 – 21 I 2007 w Domu Parafialnym Kościoła NMP w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 1 –sala nr 8

 2. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  Istnieje możliwość noclegu w hotelu UWM-MCKU przy ul. Pieniężnego 6.
  Cena noclegu – 30 zł. Wyżywienie we własnym zakresie.

 3. UCZESTNICY
  W kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy spełniają wymogi statusu sędziego szachowego.
  Sędzią szachowym może być osoba, która:
  a) ma polskie obywatelstwo,
  b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
  c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
  d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
  e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
  f) uzyska licencję sędziowską,
  g) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
  Ponadto kandydat na drugą klasę musi ponadto sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.
  Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 8 chętnych.
  Opłata za udział w kursie 80 zł od osoby.
  Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne do sekretarza WMZSzach w terminie do dnia 15.01.2007, w zgłoszeniu należy podać informację o noclegu.

 4. PROGRAM KURSU
  sobota 20 I niedziela 21 I
  09.30 – 11.00 – zajęcia szkoleniowe 09.30 – 11.00 – zajęcia szkoleniowe
  11.45 – 13.15 – zajęcia szkoleniowe 11.45 – 13.15 – zajęcia szkoleniowe
  13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
  15.00 – 16.30 – zajęcia szkoleniowe 15.00 – 17.00 - egzamin
  17.15 – 19.15 – zajęcia szkoleniowe
 5. INNE
  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kodeks szachowy do pracy podczas zajęć. Sugeruje wcześniejsze zakupienie kodeksu i dokładne przeczytanie.
  Istnieje możliwość zakupu programu SWISS PERFECT 98 – Pol z licencją i instrukcją (dotyczy sędziów z województwa warmińsko-mazurskiego). Cena 10 zł.
góra