Komunikat W-MZSzach

Komunikat

Olsztyn 24.02.2006

Kluby i sekcje szachowe
WMZSzach
wszystkie


Informuję, że zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych odbędzie się w Olsztynie dnia 26.03.2006 (niedziela) w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a.

Harmonogram zebrania:
09.30-11.00 - opłata składek, licencji; zakup kart zgłoszeń, legitymacji.
11.15-13.15 - dyskusja nad kalendarzem imprez, systemem rozgrywek drużynowych i indywidualnych, sprawy różne.
13.30-15.00 - zebranie Zarządu WMZSzach.

W zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele klubów - po 2 przedstawicieli z każdego klubu.

Wszystkie ewentualne głosowania będą miały jedynie charakter opiniodawczy, ostateczne decyzje w sprawach regulaminów i terminów imprez szachowych podejmie Zarząd WMZSzach.

Coroczne zebranie organizacyjne ma na celu umożliwienie przekazania przez kluby na ogólnym forum w tym dla zarządu wielu spraw oraz koncepcji i pomysłów. Uważam, więc że udział przedstawicieli wszystkich klubów jest niemalże obowiązkowy. Pamiętajmy - "nieobecni nie mają racji".

Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubów.

Wszelkie opłaty - gotówką na miejscu.

góra