Komunikat W-MZSzach
z dnia 26.01.2005

Komunikat
 1. Informuję, że zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych odbędzie się w Olsztynie w dniu 06.03.2005 (niedziela) w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a.

 2. Harmonogram zebrania:
  09.30-11.00 - opłata składek, licencji; zakup kart zgłoszeń, legitymacji.
  11.15-13.15 - dyskusja nad kalendarzem imprez, systemem rozgrywek drużynowych i indywidualnych, sprawy różne.
  13.30-15.00 - zebranie Zarządu WMZSzach.

 3. W zebraniu mogą uczesniczyć:
  1. z klubów, które uczestniczyły w rozgrywkach drużynowych w roku 2004 - po 2 przedstawicieli
  2. z pozostałych klubów - po 1 przedstawicielu.
  Wszystkie ewentualne głosowania będą miały jedynie charakter opiniodawczy, ostateczne decyzje w sprawach regulaminów i terminów imprez szachowych podejmie Zarząd WMZSzach.

 4. Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubów.

 5. Wszelkie opłaty - gotówką na miejscu.

 6. Kluby, które chcą dokonać opłaty przelewem zobowiązuję do natychmiastowego przesłania informacji w celu wcześniejszego wystawienia i przesłania rachunku.

góra