Olsztyn 30.01.2004.

otrzymują:
Kluby i sekcje szachowe WMZSzach

Licencje sportowe od 2004 r.

1) Wszyscy zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym muszą posiadać licencję . Dotyczy to imprez (sprecyzowano i zmieniono 19.04.2004):

2) Zawodnicy składają wypełniony wniosek określając czas ważności licencji:

W przypadku otrzymania licencji na czas określony ich przedłużenie realizowane będzie przez wydanie nowej licencji.

3) Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

3) Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami ( zaświadczenie lekarskie +zdjęcia ) należy przekazać do sekretarza WMZSzach . Również opłatę za licencję przekazujemy sekretarzowi WMZSzach gotówką na imprezach szachowych lub na zebraniu kierowników sekcji albo przelewem na konto WMZSzach. Opłata za przyznanie licencji zgodnie z komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach nr 1/2004.

4) Zaświadczenie stwierdzające zdolność do udziału we współzawodnictwie sportowym wystawić może tylko lekarz medycyny sportowej

Nazwa Zakładu

adres

miasto

telefon

NPOZ "VITA"

Kochanowskiego 68A

Ełk

6200545

Szpital Powiatowy

Gen.Wł.Andersa 3

Iława

6492261

Centrum Zdrowia Medica

Jagiełły 1

Ostróda

6460600

Poradnia medycyny sportowej

Słoneczna 135

Mrągowo

7414919
605688990

Mazurskie Centrum Zdrowia

Baranki 24

Ełk

6209571

Centrum Rehabilitacji

Królewiecka 15

Elbląg

2362338

Woj.Przychodnia Sportowo-Lekarska

Al.Wojska Polskiego 37

Olsztyn

5398298

NAZOZ

Sienkiewicza 4

Pisz

4232472

Szpital Wojskowy (przychodnia)

Komeńskiego 35

Elbląg

2394402

Woj. Spec. Przychodnia Lekarska

Obwodowa 3

Giżycko

4285221

5) Ponieważ ponowne wydanie licencji wymaga ponownego wypełnienia wniosku oraz uzyskania zaświadczenia (badania i wydanie zaświadczenia mogą być płatne) sugeruje i doradzam zamawianie licencji przynajmniej na okres 3 - 4 lat .

Proszę o przekazanie wiadomości zawodnikom i mobilizację do działania - uzyskanie licencji trochę potrwa - około 1 miesiąca.

sekretarz WMZSzach
Bogdan Jeżak