Aneks do komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach 1/2004

Warmińsko - Mazurski Związek Szachowy wprowadza z dniem 01.01.2004. następujące opłaty :

1 . Rejestracja turnieju z normami na kategorie II - V oraz klasy sportowe II i III-20 PLN

2. Opłata klasyfikacyjno - rankingowa od każdego uczestnika turnieju o charakterze klasyfikacyjnym 3 PLN

Organizator turnieju za który dokonano opłaty rejestracyjnej i opłat klasyfikacyjno-rankingowych do PZSzach jest zwolniony z w/w opłat .

3 .Opłata za nadanie kategorii od V do II :

Zawodnik opłaty z punktu 3 dokonuje tylko raz w ciągu roku .


Opłatę składki rocznej klub obowiązkowo dokonuje w WMZSzach, dokonanie opłaty bezspośrednio w PZSzach spowoduje dodatkowe obciążenie klubu częścią składki należną dla WMZSzach .