Olsztyn 30.01.2004.

otrzymują:
Kluby i sekcje szachowe WMZSzach

Informuję , że zebranie kierowników klubów i sekcji szachowych odbędzie się w Olsztynie w dniu 29.02.2004 (niedziela) w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul.Bałtyckiej 37a.

Harmonogram zebrania :

W zebraniu mogą uczesniczyć :

Wszystkie ewentualne głosowania będą miały jedynie charakter opiniodawczy , ostateczne decyzje w sprawach regulaminów i terminów imprez szachowych podejmie Zarząd WMZSzach.

Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubów .

Wszelkie opłaty - gotówką na miejscu .

Kluby , które chcą dokonać opłaty przelewem zoobowiązuję do natychmiastowego przesłania informacji w celu wcześniejszego wystawienia i przesłania rachunku.


sekretarz WMZSzach
Bogdan Jeżak